Tuesday, January 31, 2012

भेसूर शांतता आजही तिच्या गावी 
कि जोखड मनात कुठवर मीच वहावी
हे गाव तिचे हेही मी विसरून गेलो 
मग ऐकू येते कुठली हाक निनावी 
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment