Thursday, April 12, 2018

नकार

खरेच माझा लढावयाचा विचार नाही
असे जरी तरी तेवढा मी हुशार नाही

विचारला मी सवाल त्याचा का त्रास झाला?
तुझ्या उत्तराची वेदनाही सुमार नाही

उडी मारण्या आधीच मज हे ठाव होते
बुडेन मी खोल.. या नदीला उतार नाही

तुझ्या मिठीतही ना ज्याचा विसर पडावा
प्रिये भूतली असा एकही आजार नाही

गांडीवधारी.. कुठे परी नेम अर्जुनाचा?
धनुर्गत शर एकही आरपार नाही

दशरथाचा बाण लागला श्रावणास अन
सिंह वदे- खास एवढी ही शिकार नाही

म्हणे फुलांना मी एकदा हात लावलेला
अशाप्रकारे आरोप हा निराधार नाही

डोईवरल्या कर्जाचे कसले सत्कार
श्वासही इथे कधी घेतला उधार नाही

गडे जरी नव्हता दिला होकार तेव्हा
आता तुझा "हो" म्हणायासही नकार नाही

- विशाल (१८/०९/२००९)

No comments:

Post a Comment