Monday, November 23, 2020

तुला अंदाज आला ना - माधुरी चव्हाण जोशी

तुझे अंदाज चुकल्याचा तुला अंदाज आला ना?
तुझे कोणीच नसल्याचा तुला अंदाज आला ना?

तिची ना सावली दिसली,तिचे ना वाजले पैंजण,
तिने रस्ता बदलल्याचा तुला अंदाज आला ना?

तुझ्या गुलजार शब्दांनी विव्हळले पाखरू कोणी,
जिव्हारी घाव बसल्याचा तुला अंदाज आला ना?

तिच्यापाशी स्वतःचे मन कुणीसे मोकळे केले,
नदीचे काठ भिजल्याचा तुला अंदाज आला ना?

शिकारी फास तुटलेला,ठशांचे माग पुसलेले,
तुझे सावज निसटल्याचा तुला अंदाज आला ना?

जरासुद्धा भिती नव्हती तुझ्या डोळ्यात मरताना,
सुरी नकळत फिरवल्याचा तुला अंदाज आला ना?

तिच्या गाण्यामधे साधा तुझा उल्लेखही नव्हता,
तुझे संदर्भ पुसल्याचा तुला अंदाज आला ना?

- माधुरी चव्हाण जोशी

2 comments: