Friday, August 6, 2010

कृष्णएकांत

तिच्या अंगणात प्राजक्त बंदी तरी सत्यभामे ढळे तोल का ?
झाडाप्रमाणे असे झाड हेही असे सांगते ती ,तरी हुंदका ?
इथे बासरीच्या गडे आतड्याला हवा चंदनी लाकडाची नवी;
तुला रुक्मिणी का फुले वेचताना सुगंधात हि भेटते वाळवी ?
संहार आता करा यादवांचे जुनी राजधानी रिकामी करा ;
रथाला कुणी अश्व देऊ नका अन शिरच्छेद माझे कसे हि धरा
वैराण आयुष्य झाले तरीही फुलांना कुणी बोल देऊ नये;
मी बांधलेल्या उन्हाळी घरांच्या गवाक्षातला चंद्र झाकू नये .
नको धाक घालू नको हाक तोलू इलाख्यातली गुप्त झाली नदी ;
निजेच्या भयाने जसा शुभ्र होतो खुनाच्या कटातूनहि  पारधी .
जिथे कृष्णएकांत देठात प्राजक्त राधेस हा रंग येतो कसा ?
सर्वेश्वराला कधी या मुलीने न मागितला रे तिचा आरसा .

------- ग्रेस 

No comments:

Post a Comment