Tuesday, May 22, 2012

आम्ही गांडू कोणासोबत भांडू शकलो नाही 
प्रेम केले पण त्यालासुद्धा मांडू शकलो नाही 
बाता मोठ्या वाफा मोठ्या हवेत विरुनी गेल्या 
रडलो मेलो पण चौकटीस ओलांडू शकलो नाही 
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment