Monday, February 4, 2013

गर्दन कधीच तयार होती, सुळावरती कटण्यासाठी 
प्रसंग पुढचे खडे रांगेतून, क्रमाक्रमाने घटण्यासाठी
आयुष्य आमुचे इतके गांडू, उलट्या बाजूस पिळीत गेले
स्वतः  नाहीतर तयार होता, पीळ कधीचा सुटण्यासाठी 
--- विशाल   

No comments:

Post a Comment