Monday, January 28, 2013

चांगुलपणाचा फटका बसतो नित्य नव्याने आता 
संस्कारांचा विंचू डसतो नित्य नव्याने  आता 
कुठली नीती कसले संयम, चालू मनात विकार कायम 
लाज वाटते तरीही हसतो आम्ही नव्याने आता 
संस्कारांचा विंचू डसतो नित्य नव्याने  आता
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment