Monday, April 6, 2015

सये भांडतेस कशा

(दूर असलेला नवरा आज बऱ्याच दिवसांनी घरी येतोय म्हणून बायकोची उडालेली त्रेधा पाहून तिच्या मैत्रिणी तिची अशी फिरकी घेतात )

सांज दाराशी गं आली, सये भांडतेस कशा..
काय लागीर लागली अशा राती येड्यापिश्या
 
सये भांडतेस कशा, भरे घागर पाण्याची
तुझे ध्यान कोठे बाई? येळ जाहली जाण्याची
 
येळ जाहली जाण्याची, बिगीबिगी टाक पाय
आडवाट चकव्याची.. मन लागंल वढाय
 
मन लागंल वढाय, या गं चांदणचाहूली
भीव घाली गोरीमोरी तुझी कातर सावली 
 
या गं चांदणचाहूली, रंग ठेव कि राखून
मीठ उतरून टाक.. वारे पहाते वाकून
 
वारे पहाते वाकून, आहे गर्द तुझी खोली
माळ केसात मोगरा, वाट पहा गंधाळली
 
वाट गंधाळली सरे वीज कडाडे नभात
दार उघडण्याआधी जरा बघ आरशात

 
घ दिसे आरशात, तुझा साजन बरवा
डोळ्या भिडताच डोळा, होई पदर हिरवा
 
--- विशाल
 
 
 

No comments:

Post a Comment