Monday, June 13, 2016

तर्क - ए - मय ही समझ इसे नासेह
इतनी पी है कि पी नही जाती
--- शकील बदायुनीसमज हेच कि आहे दिली मी सोडूनी दारू
पिली आधीच एवढी आता अजुनी पिणे नाही
--- विशाल

No comments:

Post a Comment