Tuesday, February 27, 2018

जागतिक मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

माय मराठी माऊली गे
मागतो इतकाच वर
ज्ञानियाचा टाकातुन दोन थेंब
पडू दे आमच्या कागदावर
-विशाल

जागतिक मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

लिहिणारे लिहीत राहो
वाचणारे वाचत राहो
जोवर श्वास चालू माझा
जिव्हेवर मराठी नाचत राहो

- पुणे (२७/०२/२०१८)

No comments:

Post a Comment