Thursday, March 1, 2018

उशिरा

आल्यावर ती यार उशिरा
का न पडे अंधार उशिरा

आधी घाव पचवा प्रेमाचे
शत्रू करतील वार उशिरा

समजवा रे दिलास कोणी
यास कळे व्यापार उशिरा

जिण्या-मरणाचा प्रश्न जयात
तीच पोहोचली तार उशिरा

सांभाळा धर्म अजून जरासा
यंदा त्याचा अवतार उशिरा 

जो तो पुसतो कोण? कशाला?
नको इतका सत्कार उशिरा

आधी थिरकते वीज अंबरी
कडकडती झंकार उशिरा

इडली कधीच उकडली होती
कढले पण सांभार उशिरा

नको फैसला बीजास पाहून
कर्म घेई आकार उशिरा

इथे आटपता कामे लवकर
तिथे वाजती चार उशिरा

ओढीस क्षणभर उसंत नाही
पण भेटीचा वार उशिरा

उशिरा तुझे गं रंग उमगले
(कळती फुलांचे प्रकार उशिरा)

जगणे कधीच संपून जाते
मरण येते फार उशिरा

त्यांचे किंचाळणे विरु दे
गा विशाल ओंकार उशिरा

-विशाल (पुणे २६/०२/२०१८)

No comments:

Post a Comment