Monday, July 16, 2018

अशी पावसाची हि सर कोसळावी
तिची पाठमोरी मिठी घट्ट व्हावी
असे काही व्हावे कळावे ना क्षणभर
सरावे ना अंतर उरावे ना अंतर

No comments:

Post a Comment