Monday, September 10, 2018

मिसकॉल

कितीतरी वेळ नुसता वाजत होता मिसकॉल
माझ्या फोनवरचा तुझा गाजत होता मिसकॉल

जातो जातो म्हणत किती माजला होता मिसकॉल
पण तुझ्याकडे येताना मात्र लाजला होता मिसकॉल

बोलण्यात नसलेली धार परजत होता मिसकॉल
पाच पाच मिनिटांनी पुन्हा गरजत होता मिसकॉल

मित्रांमधून तुला केलेला लपून होता मिसकॉल
कळत नकळत किती भावना जपून होता मिसकॉल

वाट पाहूनी जीव वेशीला टांगत होता मिसकॉल
मनामनाचे मनामनाला सांगत होता मिसकॉल

येऊन अचानक हृदयात घर करून राहिला मिसकॉल
फोनबरोबरच मनातूनही भरून वाहिला मिसकॉल

खळखळ सुंदर निर्झराप्रमाणे वहात होता मिसकॉल
अबोल्याच्या धीराचा अंत पहात होता मिसकॉल

काय झालं जर आज थोडा ओला होता मिसकॉल
मी न्हाणीघरात असताना तो केला होता मिसकॉल

माहीत नाही कुठलं देणं लागत होता मिसकॉल
माझ्यासोबत आठवणीत उगा जागत होता मिसकॉल

तुला भेटायचा एकमेव मार्ग ठरीत होता मिसकॉल
त्या मार्गावर मजला सोबत करीत होता मिसकॉल

-- विशाल (११/११/२००६)

No comments:

Post a Comment