Monday, April 1, 2019

भग्न राऊळाची व्यथा

जिथे राहिले भग्न अवशेष बाकी, वदे  कोण त्या राउळाची कथा
पुजारी म्हणे ओळखीचे पुरावे, न जाणे परी देवतेची व्यथा

शैवाळलेल्या चिरा काही अजुनी, दिसे ओल अश्रूच वा पाझरे
पताका विच्छिन्न उडे वारियात की वृद्ध वयाने भरे कापरे

सरलीत वर्षे किती आठवेना, येऊन कानी तो घंटाध्वनी
तसे भासही काही होती आताशा, पूजापात्र घेऊन येते कुणी

सभोवती इथे कुंद आरण्यरुदन, तयालाच धुपारती मानतो
कधी मूषकाच्या बिळातील उष्टाच, पाहून नैवेद्य पानावतो

दैवत्व विरले कधीचेच इथले, म्हणतात जागा बाधित आहे
कबंधा करे कोण वंदन शिळेच्या, की कर आशिषाचाच खंडित आहे

- विशाल (०१/०४/२०१९)

No comments:

Post a Comment