Wednesday, July 29, 2020

प्रेम केल्याची निशाणी फक्त नावाला - स्वप्निल शेवडे

प्रेम केल्याची निशाणी फक्त नावाला
राहिले डोळ्यात पाणी फक्त नावाला

आपल्या श्वासांवरी ना आपला ताबा
आपल्या हाती पिपाणी फक्त नावाला

केवढा आहेस तू वेडा तिच्यासाठी
ती तुझी दुनिया शहाणी फक्त नावाला

केवढे पोकळ निघाले हे बडे वासे
मोठमोठाली घराणी फक्त नावाला

काळजी घ्या बोलताना, भोवती गर्दी
शांत पडलेली उताणी फक्त नावाला

मी स्वतःशी बोलतो आहे तुझ्याबद्दल
लावली आहेत गाणी फक्त नावाला

पान नाही राहिले हुकमी...बदामाचे
राहिली हातात राणी फक्त नावाला

आपल्या गोष्टीत होती गोष्ट लोकांची
ही तुझी माझी कहाणी फक्त नावाला

तू तुझ्या काठावरी आहेस आनंदी
आणि माझीही विराणी फक्त नावाला

देत का नाहीस जर का द्यायचे आहे
वाजवत आहेस नाणी फक्त नावाला

- स्वप्निल शेवडे

No comments:

Post a Comment