Saturday, March 21, 2020

पाहिली नाहीत कोणी आत तुटलेली मने - गोविंद नाईक

पाहिली नाहीत कोणी आत तुटलेली मने
गाजती बाहेर केवळ बेगडी आलिंगने

आणते अवसान उसने झिंगणारी लेखणी
चालती गुत्त्यात ज्यांची खाजगी संमेलने

मारता आली न साधी फुंकही ज्यांना कधी
ते म्हणे देतात हल्ली वादळावर प्रवचने

त्याच त्या पूजेस आता देवही कंटाळला
तेच भटजी , त्याच पोथ्या , तीच ती आवर्तने

धर्म , जाती , प्रांत यातच आग भडकत राहिली
माणसांसाठी न केव्हा पेटली आंदोलने

प्राण भीष्मासारखा त्यागेन मी शरपंजरी
आंधळ्यांनी धन्य व्हावे भोगुनी सिंहासने

- गोविंद नाईक

1 comment: