Wednesday, July 27, 2011


पाउस थेंब थेंब
तुही तशात लांब
विरहाच्या धगीत आता
वितळतो ओला खांब

तू जरा बाजूला थांब
नको भिजूस ओली चिंब
पाण्यात लागली आग
होईल की बोंबाबोंब 

--- विशाल

No comments:

Post a Comment