Wednesday, July 27, 2011

याद

आली याद पुन्हा जुनी जीवघेणी,
स्मरावे किती? विस्मरावे किती ?


घालावा कोणी या हृदयास आवर
पुरावे किती ? अन दुरावे किती ?


तुझी ओढ कैसी समुद्रापरी गे 
भरावे किती? अन उरावे किती ?


आता वेग तुटले नि आवेग सुटले 
झुरावे किती ? सावरावे किती ?


उभे पीक आले आता कापणीला
दावे किती ? आगलावे किती ?

कळतील का मज तुझे हे इशारे
पास यावे किती ? अंतरावे किती ?

-- विशाल 

No comments:

Post a Comment