Saturday, September 24, 2011

तुझ्या गाली ओघळले पावसाचे दोन थेंब 
अन ओठ माझे वेडे तरीदेखील लांब 
क्षणभरात तृष्णा उसळली शतजन्माची 
जे दिसले ते संयमाचे फक्त एक दंभ ...
---- विशाल 

No comments:

Post a Comment