Wednesday, November 9, 2011

गात्रागात्रातून फुललीस जेव्हा 
संन्यस्तांचे सुटले संयम 
फुटले बांध देहाचे या अन 
कोप-यात बसले शिस्त नियम 
------- विशाल 

No comments:

Post a Comment