Tuesday, November 29, 2011

महासागराच्या क्षितिजावर मावळती देतसे साद 
जे बुडाले डबक्यामध्ये ... त्यांचे बुडणेही बरबाद 
---विशाल 

No comments:

Post a Comment