Wednesday, November 14, 2012

एक सुरी, जी थेट उरी
पण मुठीवर तिचा हात ,
कळ कसली ? ही जखम असली
हातून तिच्या ....
.... क्या बात ?
--- विशाल

No comments:

Post a Comment