Friday, November 30, 2012

'लोचा' आणि 'गोची' अशी नावे असणाऱ्या मुलांच्या वडिलांनी या नावाचे रहस्य शेवटी सांगितले ते असे..
"खरेतर यांच्या आईशी मला लग्नच करायचे नव्हते पण तिला दिवस गेले त्यामुळे माझी मोठी 'गोची' झाली ..
आणि मी दोन वर्ष घरापासून दूर असताना तिला पुन्हा दिवस गेले .. त्याच दरम्यान हा 'लोचा' झाला असावा ..."
---- joke created by विशाल जिरंगे 

No comments:

Post a Comment