Wednesday, December 5, 2012

तोडून गळ्यातील धागा, फोडून काळे खडे 
प्रिये ये ना पुन्हा ... परतून माझ्याकडे ..
---- विशाल 

No comments:

Post a Comment