Saturday, December 1, 2012

रागावलेली एक कळी , तिचे फुगलेले गाल 
गालावरची चुटूक खळी  अजूनच लाल 
हसू नाही रुसू नाही फक्त ओठी हुप्प 
चार महिने झाले भांडून तरी अजून गप्प ?
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment