Saturday, July 31, 2010

त्या रात्री पाउस होता

त्या रात्री पाउस होता 
अन गात्रांमध्ये थरथर 
जवळजवळ सरलेले 
दोघांमधले अंतर 

त्या रात्री पाउस होता
ओलावा चिंब हवेतून
पण पेटत होती काया 
त्याच्या उबदार कवेतून

त्या रात्री पाउस होता
अन हरले होते भान
ओठ बंद ओठांनी
श्वासातून उमटे तान

त्या रात्री पाउस होता
जागच्याच जागी थिजला
थेंबात मिसळला घाम की
घामाने थेंबहि भिजला 

त्या रात्री पाउस होता
साचून बंद डोळ्यात 
वेदना असो वा हर्ष 
सारेच खोलवर आर्त 

त्या रात्री पाउस होता
तो खराच किंवा भास
दरवळला तो जाईचा 
की धुंद तुझाच सुवास 

त्या रात्री पाउस होता
---- विशाल 

No comments:

Post a Comment