Saturday, July 31, 2010

शहादत

सुखात कोसळत होता, दु:खात निनादत आहे 
पाउस कुणाचा साथी.. रोजचीच आदत आहे 

हा शब्दखेळ का सोपा ? लागावे कोणी नादी
संधान क्षेत्रपार्थांना जेमतेम साधत आहे 

संपले जरी हे श्वास, संपली तरी ना आस 
जगण्यावरती आता या मी स्वतास लादत आहे

गडे जगापलीकडले हे असे आपुले नाते 
तू तिथे उमललीस आणि मी इथे आल्हादत आहे 

कोण कसे बलीदानी ज्याचे त्याने ठरवावे 
माझ्यासाठी हे माझे जगणेच शहादत आहे ..

-----विशाल 

No comments:

Post a Comment