Saturday, July 31, 2010

एवढाच काय तो फरक आहे त्यांच्यात अन माझ्यात . . .

एवढाच काय तो फरक आहे त्यांच्यात अन माझ्यात . . .

ते जातात शिवालयी 
मी मादिरालायी 
एवढाच काय तो फरक आहे त्यांच्यात अन माझ्यात . . .

ते सदा नामजपात दंग 
मी नेहमी प्याल्यात धुंद 
एवढाच काय तो फरक आहे त्यांच्यात अन माझ्यात . . .

ते स्वताला म्हणवून घेतात
भक्त , विरक्त , योगी , जोगी 
मी मात्र म्हणवतो 
आसक्त , आरक्त , अनुरक्त ,भोगी 
एवढाच काय तो फरक आहे त्यांच्यात अन माझ्यात . . .

ते माळतात रुद्राक्ष कंठी 
मी त्याच कंठाखाली रिचवतो द्राक्षबेटी 
एवढाच काय तो फरक आहे त्यांच्यात अन माझ्यात . . .

त्यांना त्यागायचा आहे संसार 
मिळवायला मुक्तता 
मी तर कधीच विसरलोय दुनिया ..
मग याहून वेगळी काय असते मुक्तता 

मग आता तुम्हीच सांगा काय फरक आहे त्यांच्यात अन माझ्यात . . .
----- विशाल 

No comments:

Post a Comment