Tuesday, November 23, 2010

ती आहे ... तिथेच आहे ...

ती आहे ...
तिथेच आहे ...
मी फिरतो इकडे तिकडे 
हो नाही ठरवताना 
मेंदूचे पडती तुकडे ....

ती आहे ...
तिथेच आहे ...
मी उगाच करतो त्रागा 
नाही होत रिकामी 
पण तिच्याजवळची जागा ....

ती आहे ...
तिथेच आहे ...
मीच जो वेगळा पडतो 
ती अस्खलित जातीची 
मी शब्दशब्दास अडतो ...

ती आहे ...
तिथेच आहे ...
मज तरीही येतो राग 
सांगावे कसे तिला हे 
कि जरा वेगळे वाग...

ती आहे ...
तिथेच आहे ...
मज ठाऊक खूप शहाणी 
हसते गालात हळूच 
ओळखून माझी कहाणी ...

ती आहे ...
तिथेच आहे ...
---- विशाल 

No comments:

Post a Comment