Thursday, November 18, 2010

मुंबई - Here I come


खरे तर मुंबई मध्ये आल्या आल्या जे दिसले ते वहीत नोंद झाले होते पण इथे लिहायला मार्ग उपलब्ध नव्हता. आता रूमवर नेट आहे. सारे वहीतले मनातल्या सोबत हळू हळू बाहेर येईल.
सुरुवात करू या मायानगरीत आल्यावर सुचलेल्या पहिल्याच ओळींनी--आले किती गेले किती आम्ही फक्त पहात होतो 
ऑटो मधल्या मिठ्या आणि खरे खोटेपणा ,
मोजत होतो काही कर्तव्यमग्न ओठ , गुंतलेले हात 
जवळजवळ नसलेलेच अंतर आणि 
ब-याचशा अंतरांतील फसवेपणा.....
                                       --- bandstand road, Mumbai (16 Aug, 10)

No comments:

Post a Comment