Friday, November 26, 2010

निर्वाणीच्या क्षणामध्ये

निर्वाणीच्या क्षणामध्ये हे भडकून उठले बाहू
आम्ही निघालो कोण आडवे येतो आता पाहू 

असेल हिम्मत तर दाखवा वाट आमची अडवून
बांधून ठेवा , डांबून ठेवा , ठेवा अथवा गुंतवून 

मोहमायेचा पाश एकही उपयोगी पडणार नाही 
निघून गेलो कधी तुम्हातून, तुम्हासही कळणार नाही 

रडतील खडतील पडतील थोडे आसू आमुच्यासाठी 
जेव्हा होईल कलेवराची राख नदीच्या काठी 

शांतही होतील लगेच आमचा विझण्याआधी जाळ
विसरून जातील पुन्हा हळू हळू सरेल जैसा काळ

बनून तारका नभामधुनी लक्ष ठेउनी राहू 
पण या समयाला कोण आडवे येतो आता पाहू 

------- विशाल 

No comments:

Post a Comment