Saturday, June 4, 2011

चलबिचल

कधी म्हणतो मी मनाला 
एकटेच राहू चल
अन तेव्हा मनात माझ्या 
होते रे चलबिचल 

मन उनाड माझे वेडे 
पसरते चंदनी सडे
विश्वास भारुनी अवघ्या 
हे उरते फारच थोडे 
कधी शून्य कि कधी अनंत 
उठते मनी प्रश्नपटल  
अन तेव्हा मनात माझ्या 
होते रे चलबिचल 

मन धावे पोरीच्या मागे 
बांधते रेशमी धागे 
मी समजवयास गेलो 
तर मलाच भरते रागे 
मन होते असे मजनू का ? 
लैला जर नाही जवळ 
अन तेव्हा मनात माझ्या 
होते रे चलबिचल 

मन माझे मोठे शहाणे 
स्वच्छंदी त्याचे रहाणे 
सारे हवे ते करुनी 
वर देते लाख बहाणे 
होऊन स्वार वा-यावर 
गगनावर लिही गझल 
अन तेव्हा मनात माझ्या 
होते रे चलबिचल 

मन कधी कोठे नि कोण ?
मन मानसीत हरवून 
एकांती जाऊन थोडे 
घेते हळूच रडून 
कधी पर्वत विशाल होते 
कधी फुलांपरी कोमल 
अन तेव्हा मनात माझ्या 
होते रे चलबिचल 

------ विशाल 

No comments:

Post a Comment