Sunday, April 1, 2012

आठवणींचा त्रास होतो.. पण यात तुझा तरी काय दोष गं...
देवानेच जगात प्रत्येकाला ज्याची त्याची कामे वाटून दिली आहेत ना..
तुला छळण्याचं...
नि मला...
...
...
जळण्याचं
--- विशाल  

No comments:

Post a Comment