Tuesday, April 17, 2012

हाल-ए-दिल तुझ्याशी बोललो तरी पण ,
तुला किती कळाले  .. गोष्ट ही निराळी ..
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment