Sunday, April 1, 2012

संधीप्रकाशात

आयुष्याची आता | झाली उजवण |
येतो तो तो क्षण | अमृताचा ||

जे जे भेट ते ते | दर्पणीचे बिंब |
तुझे प्रतिबिंब | लाडे गोडे ||

सुखोत्सवे असा | जीव अनावर |
पिंज-याचे दार | उघडावे ||

संधीप्रकाशात | अजून जो सोने |
तो माझी लोचने | मिटू यावी ||

असावीस पास | जसा स्वप्नभास |
जीवी कासावीस | झाल्याविना ||

तेव्हा सखे आण | तुळशीचे पान |
तुझ्या घरी वाण | नाही त्याची ||

तूच ओढलेले | त्यासवे दे पाणी |
थोर ना त्याहुनी | तीर्थ दुजे || 

वाळल्या ओठा दे | निरोपाचे फूल |
भूलीतली भूल | शेवटली ||

--- बा भ बोरकर 

No comments:

Post a Comment