Wednesday, April 25, 2012

तव नयनांचे दल

तव नयनांचे दल हलले गं
पानावरच्या दवबिंदूपरी 
त्रिभुवन हे डळमळले गं || धृ ||

तारे गळले वारे ढळले 
दिग्गज पंचाननसे वळले 
गिरी ढासळले सूर कोसळले 
ऋषी मुनी योगी चळले गं || १ ||

ऋतुचक्राचे आस उडाले 
आभाळातून शब्द निघाले 
आवर आवर आपुले भाले 
मीन जळी तळमळले गं || २ ||

हृदयी माझ्या चकमक झडली
नजर तुझी धरणीला भिडली 
दोन हृदयांची किमया घडली 
पुनरपि जग सावरले गं || ३ ||

---- बा भ बोरकर 

No comments:

Post a Comment