Thursday, October 11, 2012

एक मुलगी आहे पाहण्यात तीला सांगू कसे ?
नाही मजा एकटे राहण्यात तीला सांगू कसे ?
भेटण्या बोलण्याचा सारा एकच निघे अर्थ 
पण हे रोज नव्या बहाण्यात तीला सांगू कसे ?
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment