Wednesday, October 24, 2012

 मला जेव्हा जेव्हा वाटायला लागते कि "i m perfect" तेव्हा तेव्हा तो अशी परिस्थिती निर्माण करतो जेणेकरून मला जाणीव व्हावी "NO ! u r NOT ",
आणि लोक समजतात चुका मी करतो.
---- विशाल

No comments:

Post a Comment