Tuesday, October 23, 2012

उकळलेल्या पाण्याला चहा आणि निथळलेल्या स्पर्शाला प्रेम म्हणणाऱ्याच्या संसारात वाद कधीच होत नाही.. पण म्हणून त्याला सुखी म्हणायचे का ?
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment