Sunday, January 27, 2019

स्वप्नांची गोष्ट

कुठे होते नशा आता पिल्यावर भांग स्वप्नांची
किती पेलायची ओझी शिरी अथांग स्वप्नांची

क्षणासाठीही नव्हती ती नजर नजरेस भिडलेली
रात्रभर संपली नाही पुढे ती रांग स्वप्नांची

किती हा घाम गाळावा किती हे रक्त आटवावे
इथे भरतात का पोटे कधी तू सांग स्वप्नांची

गावची वेसही साधी कधी ना लांघली ज्याने
कशी पोहचे नभाच्या पार त्याची ढांग स्वप्नांची

किती ओसाडला तो पार जेथे तोडले नाते
हसूनी त्याच वृक्षावर शवे मग टांग स्वप्नांची

भरवश्यावर कुणी मारू नये पोकळ बढाया
बसता लाथ बघ जाहलीच पांगापांग स्वप्नांची

कोंबडा झाकुन कुणी केला गजर बंद
आली नेमकी पहाटे गुलाबी बांग स्वप्नांची

नशीबास पाहतो नेहमी स्वप्ने आठवता मी
मग कीव येते मज अशा विकलांग स्वप्नांची

- विशाल (२८/०१/२०१९)

No comments:

Post a Comment