Tuesday, December 3, 2019

अडगळीला नवी जाग यावी पुन्हा - गोविंद नाईक

अडगळीला नवी जाग यावी पुन्हा
एक चिठ्ठी तुझी सापडावी पुन्हा

रंग आता नको कोणताही मधे
थेट स्पर्शातली भेट व्हावी पुन्हा

एवढे चांदणे पसर शेजेवरी
की घडीने घडी विस्कटावी पुन्हा

आजही घर तुझे सापडेना मला
पावलांची नजर घुटमळावी पुन्हा

अंतरंगातला भोवरा थांबला
एक गिरकी तिने आज घ्यावी पुन्हा

गोविंद नाईक

No comments:

Post a Comment