Friday, January 11, 2013

"जपावे किती मी तुझ्या आठवांना 
नि स्वप्नांस तुझिया किती गोंजरावे ,
आसवांवरी तू नाव कोरले तुझे म्हणुनी  
पापणीत ओल्या कुठवरी सांभळावे
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment