Sunday, January 20, 2013

जिथे राहिले भग्न अवशेष बाकी 
वदे  कोण त्या राउळाची कथा ..
पुजारी म्हणे ओळखीचे पुरावे 
न ओळखे परी देवतेची व्यथा ...
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment