Tuesday, May 8, 2018

याचाच राग आला

याचाच राग आला याचाच राग आला

हरलो मी तेव्हा सारी चूक माझीच होती
जिंकलो तेव्हा त्यात नशिबाचा भाग आला
याचाच राग आला

थोडा तुझ्या कलाने मी वागावयास गेलो
माझ्या रितेपणावर प्रेमाचा डाग आला
याचाच राग आला

ना घडीचा भरवसा तरी बातमी उद्याची
तू सांगतोस तुजला कसला दिमाख आला
याचाच राग आला

शैशव हे अजूनही सरले ना पुरेसे
पाहिली ना जवानी तोवर विराग आला
याचाच राग आला

चुपचाप ऐकले मी त्यांचे रटाळ भाषण
माझ्या न बोलण्याचा त्यांस वैताग आला
याचाच राग आला

ते भांडखोर खासे सोडून ताळतंत्र
नि माझ्या विशेषणाला म्हणती कजाग आला
याचाच राग आला

पापी आम्ही दुरात्मे कधी मंदिरी न गेलो
तो पुण्यवान करुनि काशी प्रयाग आला
याचाच राग आला

झिडकारले जरी तू पाहून ओठी हासू
हा मोहरून माझ्या मनी फुलबाग आला
याचाच राग आला

ठिणगी ती कोणती जी तू टाकली उरात
भैरवीस आळवता ओठी दिपराग आला
याचाच राग आला

- विशाल (०८/०५/२००८)

No comments:

Post a Comment