Tuesday, May 15, 2018

तुझ्यात माझ्यात

घडले जे ते घडून गेले
अन घडणारे घडू दे सुंदर
तुझ्यात माझ्यात

काही भावना गोड कितीतरी
काही समजुती जरा कलंदर
तुझ्यात माझ्यात

कशास आता विचार त्याचा
नशिबात जे होईल नंतर
तुझ्यात माझ्यात

दुरुनही तू सोबत देते
मंतरलेले विशाल अंतर
तुझ्यात माझ्यात

रेशीमबंध अभंग अखंड
वाट असू दे कितीही खडतर
तुझ्यात माझ्यात

बघ जरा कुणी खडा मारला
उचलला अन कुणी लगेच फत्तर
तुझ्यात माझ्यात

सवाल हा जो खडा जाहला
कुणाकडे गं त्याचे उत्तर
तुझ्यात माझ्यात

असू देत ना फरक काय तो
काय चुकीचे किती बरोबर
तुझ्यात माझ्यात

दोघे चालू असेच भांडत
मी 'हो' म्हणतो तू 'ना ना' कर
तुझ्यात माझ्यात

-विशाल (०८/०३/२००८)

No comments:

Post a Comment