Friday, May 4, 2018

सांज

सांज स्वर्ण गात्रांची दरवळ
सांज धुंद प्रणयाची हिरवळ
सांजेमध्ये मने गुलाबी
सांज तरी का सावळ सावळ

सांज जीवाला लावून हुरहूर
सांज मनातून उठवून काहूर
सांज रात्रीची असून सुरावट
सांज कधीच ना बेसूर भेसूर

सांज ओंजळीत भरून घ्यावी
सांज थेंबथेंबांनी प्यावी
सांज सयीतून छळे तनुला
सांज कस्तुरी औषध लावी

सांज कधीतरी खवळून रक्त
सांज कधीतरी शांतचित्त
सांज धरे हर रूप आगळे
सांज आरक्त नि सांज विरक्त

सांजेवर विरहाची छाया
सांज समीप आणते प्रिया
सांज कशी हो अपराधी
सांज सजा की सांज दया

-विशाल (१७/०३/२०१०)

No comments:

Post a Comment