Tuesday, May 8, 2018

लिखाण

इतरांस जरा अंजान लिहिला होता
पण शेर तसा बेभान लिहिला होता

कुठे ऐकली? कधी? फुलांची गाथा
(मी लिहिताना तर प्राण लिहिला होता)

अर्थ समजून तू केलीस वाहवाही
(जाणूनबुजून आसान लिहिला होता)

आरोप जाहला पक्षपाताचा जरी
मी एकजातच समान लिहिला होता

बोधप्रद म्हणू कसे हे आत्मचरित्र
मी तर माझा अपमान लिहिला होता

बदनाम करून जाळला जयांनी लेख
नंतर ते वदले छान लिहिला होता
- विशाल (२९/०६/२००८)

No comments:

Post a Comment