Wednesday, May 30, 2018

बेदरकार

तुटले बंध उघडले दार
वादळांवरी झालो स्वार
आता लगाम कसले यार
जिणं झालं बेदरकार

दिले सोडूनि फसलेले
स्वप्नामध्ये दिसलेले
हृदयामध्ये घुसलेले
अन अमुच्यावर हसलेले
फक्त स्वतःचा आता विचार
जिणं झालं ...

आता माझा मीच खरा
बुरेच सारे मीच बरा
पर्वतावरी जणू झरा
वा उनाड अवखळ वारा
सारे अडथळे करून पार
जिणं झालं ...

दिले तिला सोडून कधीचे
गेलो विसरून साफ आधीचे
निवडून काटे करवंदीचे
दंड बनविले त्या फांदीचे
त्या दंडाचे सहून प्रहार
जिणं झालं ...

-विशाल (१०/१२/२००७)

No comments:

Post a Comment