Monday, August 8, 2011

नको शांत राहू... अशा पावसाळी
तुझ्या अबोल्याची भीती वाटते गं !
किती यत्न केला तरी जात नाही 
जी जीवघेणी शंका मनी दाटते गं !
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment