Monday, August 8, 2011

कुणीतरी हवे घेऊन हातात हात फिरण्यासाठी ...
कुणीतरी हवे एकटेपणावर मात करण्यासाठी ...
चार-दोन दिवसांच्या सोबतीत मन कसे रमवावे ?
आता वाटते...
कुणीतरी हवे आयुष्यभर साथ करण्यासाठी ...
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment